LYŽIARSKY VÝCVIK PRE ŠKOLY

Ponúkame Vám ubytovacie a stravovacie služby počas lyžiarskeho výcviku pre Vašich žiakov. Lyžiarsky svah „Jakubková lúka“ je vhodný na výučbu lyžovania a pre začiatočníkov, je vzdialený od Hotela Villa Siesta cca 5 minút. V našom hoteli máme k dispozícii lyžiareň s elektrickým sušičom lyžiarok.

Ponuka platná v termínoch

 • Január – Marec 2021

Cena balíka

Základná škola I. stupeň

21
 • Strava 5x denne
 • Pitný režim
 • cena za noc / dieťa

Základná škola II. stupeň

23
 • Strava 3x denne
 • Pitný režim
 • cena za noc / dieťa

Stredná škola

27
 • Strava 3x denne
 • Pitný režim
 • cena za noc / dieťa

Doplnkové informácie

 • Ubytované 3 deti na izbe
 • 1 učiteľ má ubytovanie zdarma ak má skupina minimálne 20 detí
 • Ostatný pedagogický dozor (počet pedagógov v rámci vyhlášky) má poskytované ubytovanie a stravu v tej istej cene ako žiaci
 • Pedagogický dozor nad rámec počtu pedagógov, podľa vyhlášky platí za ubytovanie a stravu 29 € / 1 noc
 • Možnosť zabezpezpečiť ski pasy pre skupinu minimálne 20 detí
 • Zoznam detí musí byť potvrdený podpisom a pečiatkou riaditeľa školy
 Táto cena sa vzťahuje iba na počet pedagogických zamestnancov, ktorý je nevyhnutný na usporiadanie lyžiarskeho výcviku stanovený vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky zákon č. 204/2015 Z.z., ktorý dopĺňa pôvodný zákon č. 305/2008 Z.z. v § 5 odsek 4 a 5:

“(4) Pri organizovaní školy v prírode pre deti materskej školy sa s jedným pedagogickým zamestnancom vysiela najviac desať detí. (5) Pri organizovaní školy v prírode pre žiakov prvého stupňa základnej školy sa s jedným pedagogickým zamestnancom vysiela najviac 13 žiakov. Pri organizovaní školy v prírode pre žiakov druhého stupňa základnej školy sa s jedným pedagogickým zamestnancom vysiela najviac 15 žiakov. Pri organizovaní školy v prírode pre žiakov strednej školy sa s každou triedou strednej školy vysielajú dvaja pedagogickí zamestnanci

Rezervácie & Informácie

Telefón

Telefónne rezervácie

 • +421-904 694 337
 • +421-917 972 609

Email

Email rezervácie

Email info@villasiesta.com