ŠKOLA V PRÍRODE

Náš hotel Villa Siesta je to ideálne miesto na aktivity pre deti a pedagógov v škole v prírode a skvelým východiskovým bodom na túry a prechádzky . Máme dlhoročné skúsenosti s organizovaním škôl v prírode pre základné a stredné školy. Pri hoteli sa nachádza detské ihrisko, záhradný altánok s pahrebiskom.

Ponuka platná v termínoch

 • Apríl – Jún 2019

Ponúkame Vám

Cena balíka

Materská škola

18
 • Strava 5x denne
 • Pitný režim
 • cena za noc/dieťa

ZŠ I. stupeň

19
 • Strava 5x denne
 • Pitný režim
 • cena za noc/dieťa

ZŠ II. stupeň

21
 • Strava 5x denne
 • Pitný režim
 • cena za noc/dieťa

Stredná škola

25
 • Strava 3x denne
 • Pitný režim
 • cena za noc/dieťa

Doplnkové informácie

 • Ubytované 3 deti na izbe
 • 1 učiteľ má ubytovanie a stravu zdarma ak má skupina minimálne 20 detí
 • Ostatný pedagogický dozor (počet pedagógov v rámci vyhlášky) má poskytované ubytovanie a stravu v tej istej cene ako žiaci
 • Pedagogický dozor nad rámec počtu pedagógov, podľa vyhlášky platí za ubytovanie a stravu 29 € / 1 noc
 • Po dohode je možné ubytovať spolu so skupinou aj animátorov z príslušnej CK.
 • Možnosť zakúpenie zvýhodneného lístka na lanovku pre skupinu minimálne 20 detí
 • Zoznam detí musí byť potvrdený podpisom a pečiatkou riaditeľa školy
 • Zvýhodnený vstup do bazéna v hoteli Átrium (vzdialenosť 10 minút )

Táto cena sa vzťahuje iba na počet pedagogických zamestnancov, ktorý je nevyhnutný na usporiadanie lyžiarskeho výcviku stanovený vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky zákon č. 204/2015 Z.z., ktorý dopĺňa pôvodný zákon č. 305/2008 Z.z. v § 5 odsek 4 a 5:

“(4) Pri organizovaní školy v prírode pre deti materskej školy sa s jedným pedagogickým zamestnancom vysiela najviac desať detí. (5) Pri organizovaní školy v prírode pre žiakov prvého stupňa základnej školy sa s jedným pedagogickým zamestnancom vysiela najviac 13 žiakov. Pri organizovaní školy v prírode pre žiakov druhého stupňa základnej školy sa s jedným pedagogickým zamestnancom vysiela najviac 15 žiakov. Pri organizovaní školy v prírode pre žiakov strednej školy sa s každou triedou strednej školy vysielajú dvaja pedagogickí zamestnanci

Rezervácie & Informácie

Telefón

Telefónne rezervácie

 • +421-904 694 337
 • +421-917 972 609

Email

Email rezervácie

Email info@villasiesta.com